Fachowy personel jest konieczny

http://ewpa-sklep.pl/category/maszyny-lekkie-glebogryzarki narzędzia ESD

Urządzenia CNC są w stanie w wielu zadaniach wyręczyć człowieka, co widać w większości nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Jednakże daleko do tego, aby mogły one pracować w pełni samodzielnie. Jak już sygnalizowaliśmy we wcześniejszych wpisach, niezbędne do ich działania jest wsparcie ze strony człowieka, ponieważ maszyna może się zepsuć lub popełnić błąd. W takiej sytuacji nie usunie problemu we własnym zakresie. Musi to zrobić ktoś, kto posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Tylko ludzie to potrafią.

www.raport-usterkowosci-dekra.pl

Oczywiście człowiek wzięty z ulicy raczej sobie z tymi zadaniami nie poradzi. Dlatego dominują dwie szkoły. Część firm zatrudnia dyplomowanych informatyków, którym powierza się całościowy nadzór nad rozwiązaniami stosowanymi w firmie – zarówno w odniesieniu do CNC i produkcji, jak i innych kwestii. Opcja druga, z reguły znacznie tańsza, to przeszkolenie pracowników bez wykształcenia informatycznego, tak by radzili sobie ze sprzętem CNC. Spotykamy się także z kombinacją obu rozwiązań..